بورسینه
1399/09/19
09:00
📌یادآوری عرضه اولیه #بوعلی 🔹حداکثر سهام برای هر شخص حقیقی و حقوقی: ۲۰۰سهم 🔹قیمت هر سهم: از ۳۹,۳۶۰ ریال الی ۴۱,۴۳۰ ریال 🔹زمان ثبت سفارش: امروز، چها...

📌یادآوری عرضه اولیه #بوعلی🔹حداکثر سهام برای هر شخص حقیقی و حقوقی: ۲۰۰سهم


🔹قیمت هر سهم: از ۳۹,۳۶۰ ریال الی ۴۱,۴۳۰ ریال


🔹زمان ثبت سفارش: امروز ، چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


🔹زمان تخصیص سهام: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


🔹شروع معاملات ثانویه: از شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
انتهای خبر

0
0