کدال۳۶۰
1401/03/09
10:49
#پارتا توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 889063در تاریخ 1401/03/09 به استحضار می رسان...

#پارتا


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۸۹۰۶۳در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به استحضار می رساند در خصوص شرکت سبلان رازی(شرکت فرعی)توضیحاتی به شرح پیوست ارایه شده است
۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۰:۴۹:۵۴ (۸۸۹۱۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0