سهام بنیادی
1399/08/26
17:08
#تبرک #آپدیت ۹۹/۸/۲۶ ✅ هدف اول ۳۷۹۰ در چارت قبلی؛ ورود به اصلاح پس از تاچ هدف 📉 حمایت اصلی ۲۱۱۰ 🏴‍☠ حد ضرر ۲۰۰۰ 📉 حمایت بعدی ۱۵۷۰ 👈🏻 لینک چارت...

#تبرک #آپدیت ۹۹/۸/۲۶✅ هدف اول ۳۷۹۰ در چارت قبلی؛ ورود به اصلاح پس از تاچ هدف📉 حمایت اصلی ۲۱۱۰🏴☠ حد ضرر ۲۰۰۰📉 حمایت بعدی ۱۵۷۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0