بورس پلنر
1399/10/08
12:22
#فزرین، پس از افزایش سرمایه با رشد بیش از 20 درصدی در قیمت 20000 ریال بازگشایی شد. @bourse_planner1

# فزرین ، پس از افزایش سرمایه با رشد بیش از ۲۰ درصدی در قیمت ۲۰۰۰۰ ریال بازگشایی شد.@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0