پارسیس تحلیل
1400/03/02
11:06
#خودرو بیشترین سقوط ارزش بازار ایران خودرو در ادوار مختلف ارزش بازار ایران خودرو با افت 78% از تابستان 99، رکورد زد. پیش از این طی سالهای 90 تا ...

#خودروبیشترین سقوط ارزش بازار ایران خودرو در ادوار مختلفارزش بازار ایران خودرو با افت ۷۸٪ از تابستان ۹۹، رکورد زد.پیش از این طی سالهای ۹۰ تا ۹۲ ارزش بازار خودرو با ۷۲٪ افت سابقه ی بیشترین اصلاح را داشت.البته نکته ی مهم در میزان بازدهی های قبل از سقوط قیمتی است


ایران خودرو طی سالهای ۸۷-۹۰ بازدهی ۳۰۵٪ داشت


و در طی سالهای ۹۷ تا تابستان ۹۹ رشد بیش از ۷۳۰۰٪ را تجربه نمود.جایی که سهامداران عمده با عرضه های قطره چکانی و تماشامحورانه ، اجازه ی آن رشد عجیب سه ماهه اول ۹۹ را دادند.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0