کانال کدال
1400/08/29
08:43
📊 نماد : سفار 📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان 🏭 شرکت: سیمان فارس 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سفار #افشای_جزییات ➖➖➖➖➖➖➖➖...

📊 نماد : سفار📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان🏭 شرکت: سیمان فارس📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سفار #افشای_جزییات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0