محسن حسنلو
1401/03/28
09:23
#فسرب چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در فاز اصلاح می باشد و انتظار می رود تا محدود ۱۲۵۰ ریال اصلاحی و در محدود زمانی و قیمتی مشخص ...

#فسربچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در فاز اصلاح می باشد و انتظار می رود تا محدود ۱۲۵۰ ریال اصلاحی و در محدود زمانی و قیمتی مشخص شده، مورد حمایت قرار گیرد.
⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsen#فسربچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در فاز اصلاح می باشد و انتظار می رود تا محدود ۱۲۵۰ ریال اصلاحی و در محدود زمانی و قیمتی مشخص شده، مورد حمایت قرار گیرد.
⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0