بورس۲۴
1401/03/22
14:01
تصویب افزایش سرمایه در اعتلا البرز

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز افزایش سرمایه ۴۹ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.

تصویب افزایش سرمایه در اعتلا البرز

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز افزایش سرمایه ۴۹ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.اعت
انتهای خبر

0
0