کارگزاری آبان
1400/03/04
07:52
📊#ساربیل اطلاعیه 1400/03/03 *سیمان آرتا اردبیل* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سا...

📊#ساربیل


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*سیمان آرتا اردبیل*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0