نوآوران امین
1400/03/02
11:47
زغال سنگ پروده طبس (#کزغال) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزا...

زغال سنگ پروده طبس (#کزغال)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۳۴.۸۴ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۱۲.۱۴ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۹


✅رشد ۳۲۲.۴۱ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0