چارت های رامین جعفری
1399/12/18
22:48
#شگویا از کم ریسکهای بازار هست و این روزها نحوه معاملاتش به تعادل و کف سازی رو نوید میده برای گرفتن تریگر بالای مقامت 960 و همچنین 1000 تومن باید ت...

#شگویا از کم ریسکهای بازار هست و این روزها نحوه معاملاتش به تعادل و کف سازی رو نوید میده برای گرفتن تریگر بالای مقامت ۹۶۰ و همچنین ۱۰۰۰ تومن باید تثبیت بشه نسبت به سهم خوشبینمانتهای خبر

0
0