کدال۳۶۰
1400/03/02
21:59
#ونیرو خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت سرمایه گذاری نیرو 🔹 تاریخ جلسه: ساعت 10:00 مورخ 14...

#ونیرو


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری نیرو🔹 تاریخ جلسه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۲۱:۵۹:۴۹ (۷۴۹۷۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0