بورس امروز
1400/03/02
18:59
📌یک مذاکره کننده آمریکایی: 🔹 مذاکرات هفته گذشته، پربازده ترین دوره از گفتگوهای وین بود 🔹 سخت ترین مسائل به دور نهایی گفتگوها موکول شده/انتخاب 🆔

📌یک مذاکره کننده آمریکایی:


🔹 مذاکرات هفته گذشته، پربازده ترین دوره از گفتگوهای وین بود🔹 سخت ترین مسائل به دور نهایی گفتگوها موکول شده/انتخاب🆔انتهای خبر

0
0