بورس۲۴
1402/08/07
16:51
بررسی روند فروش در «کحافظ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در مدت ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵۶ تومان درآمد فروش شناسایی کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در مدت ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵۶ تومان درآمد فروش شناسایی کرد.



یب
انتهای خبر

0
0