بولتن اقتصادی
1399/08/25
08:53
‍ طرح ساماندهی #خودرو امروز نهایی می‌شود/ وزارت صمت #مخالف عرضه خودرو در #بورس است نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: امروز طرح سامان...

طرح ساماندهی #خودرو امروز نهایی می‌شود/ وزارت صمت #مخالف عرضه خودرو در #بورس استنایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: امروز طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع مجلس بررسی و نهایی می‌شود. این طرح ۱۹ ماده دارد و در مراحل نهایی است.

انتهای خبر

0
0