کارگزاری آبان
1400/03/04
07:55
📊#شفارس اطلاعیه 1400/03/03 *صنايع شيميايي فارس* 12ماهه منتهی به 99/12/30 (حسابرسی نشده) مبلغ 328 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 17 درصد افزایش...

📊#شفارس


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*صنایع شیمیایی فارس*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
انتهای خبر

0
0