مبین تحلیل
1400/03/02
22:00
📌#مداران 🔸گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 🔸مداران در اردیبهشت ۲۹۰.۷ میلیارد تومان درآمد داشته است که عمدتا ناشی از فروش تجهیزات سخت‌افزاری بوده است. فر...

📌#مداران🔸گزارش عملکرد اردیبهشت ماه🔸مداران در اردیبهشت ۲۹۰.۷ میلیارد تومان درآمد داشته است که عمدتا ناشی از فروش تجهیزات سخت‌افزاری بوده است. فروش این ماه تقریبا ۹۰ درصد درآمد سال ۹۹ را پوشش داده است.🔸میانگین درآمد سال ۹۹ نیز برابر با ۲۶.۵میلیارد تومان بوده است که با این فروش سودی معادل ۹۰ تومان به ازای هر سهم داشته است.مطلب مورد نظر صرفا اشاره بر قلم درآمد صورت سود و زیان شرکت دارد➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0