بورس امروز
1399/08/25
14:15
‌‌❇ تهاتر یک قطعه زمین از سوی «حفارس» 🔹شرکت حمل‌و‌نقل بین المللی‌خلیج فارس (حفارس) از تهاتر یک قطعه زمین بابت بدهی خود خبر داد. 🔗 ادامه ی مطلب.....

❇ تهاتر یک قطعه زمین از سوی «حفارس»🔹شرکت حمل‌و‌نقل بین المللی‌خلیج فارس (حفارس) از تهاتر یک قطعه زمین بابت بدهی خود خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0