بورس پلنر
1402/07/05
08:59
📌شرکت داروسازی تولید دارو طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ معادل ۷۰۲,۷۶۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماه...

📌شرکت داروسازی تولید دارو طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ معادل ۷۰۲,۷۶۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۱٪ افزایش داشته است.این شرکت با سرمایه ثبت شده ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۸۲۹,۵۳۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸٪ رشد داشته است.#دتولید(تحلیل این نماد)۱۴۰۲/۷/۵انتهای خبر

0
0