بورس۲۴
1401/02/07
16:29
«دتولید» از افزایش نرخ فروش برخی محصولات خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت داروسازی تولید دارو اعلام نمود نرخ فروش تعدای از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.

«دتولید» از افزایش نرخ فروش برخی محصولات خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی تولید دارو اعلام نمود نرخ فروش تعدای از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.


دتولید
انتهای خبر

0
0