بورس پرس
1401/03/21
11:37
شرکت بورسی برنامه افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی جذاب داد / افزایش سود

شرکت صنعت غذایی کورش از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل سود انباشته و احتمال افزایش سود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت صنعت غذایی کورش از برنامه افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.


براین اساس، "غکورش" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۳۰۰ میلیارد به ۱.۲ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی ، جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش شود.


بنابر اعلام شرکت به استناد مصوبه ۲۱ خرداد، هیات مدیره در نظر دارد با هدف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مقرر در بند ف"تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری از محل سود انباشته افزایش دهد که منوط به موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع فوق العاده است.


در صورت تحقق این شرایط، هزینه مالیات بر درآمد عملکرد سال گذشته شرکت به میزان ۱۶۰.۲ میلیارد تومان کاهش و سود خالص هم به همین میزان افزایش خواهد یافت.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0