بورس۲۴
1401/04/02
16:14
نگاهی به پرتفوی صندوق گنجینه رفاه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، صندوق گنجینه رفاه گزارش عملکرد خود را منتشر نمود.

نگاهی به پرتفوی صندوق گنجینه رفاه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، صندوق گنجینه رفاه در یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت حدود ۳ میلیارد تومان از سهام پدیده شیمی قرن، ۲.۳ میلیارد تومان از سهام فولاد خوزستان و ۲.۱ میلیارد تومان سهام تولید نیروی برق آبادان را به فروش رسانده است.


از جمله خرید های مهم این صندوق نیز به خرید ۱۰ میلیارد تومانی سهام شرکت فروسیلسیم خمین می توان اشاره نمود.


1
2
3
انتهای خبر

0
0