بورس۲۴
1401/04/07
13:02
«حریل» از درآمد خرداد خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. گفتنی است این شرکت در حرداد ماه درآمد ۳۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به ماه گذشته اندکی رشد داشته است.

«حریل» از درآمد خرداد خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. گفتنی است این شرکت در حرداد ماه درآمد ۳۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به ماه گذشته اندکی رشد داشته است.

حریلحریل
انتهای خبر

0
0