بورس۲۴
1402/10/27
16:24
«لابسا» ۹ ماهه پرسودی داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آبسال در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۲ سود خالصی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان محقق نمود. شرکت در دوره مشابه قبل سود خالصی معادل ۴۸ میلیارد تومان داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آبسال در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۲ سود خالصی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان محقق نمود. شرکت در دوره مشابه قبل سود خالصی معادل ۴۸ میلیارد تومان داشته است. بدین ترتیب شرکت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۱۹۲ درصدی در سود خالص را تجربه نمود. لابسا به ازای هر سهم نیز ۵۱۷ ریال سود شناسایی کرد.


درآمد عملیاتی ۹ ماهه، ۳۹٪ رشد داشته است و به دلیل رشد کمتر و معادل ۲۳ درصدی بهای تمام شده، سود عملیاتی با ۱۷۰٪افزایش به ۱۸۵ میلیارد تومان رسید.


لابسا
انتهای خبر

0
0