کانال کدال
1400/05/20
22:26
📊 نماد: شکف 📑 موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 ...

📊 نماد: شکف📑 موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: کف🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد


✅ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی💵 سود(زیان) نقدی هر سهم: ۰ ریال💰 سود(زیان) خالص شرکت: (۶۱۰,۸۷۶) میلیون ریال💶 سود(زیان) انباشته: (۶۱۰,۸۷۶) میلیون ریال💷 سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: آگاه نگر📰 روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#شکف #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0