فرارسانه
1400/04/05
10:59
👤سهراب حسین زاده مدیر عملیات اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان سهم آشنا، صندوق «کامیاب آشنا» را ‏صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوع 2 ...

👤 سهراب حسین زاده مدیر عملیات اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان سهم آشنا، صندوق «کامیاب آشنا» را صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوع ۲ دانست و گفت:☑️تفاوت این صندوق با صندوق‌های با درآمد ثابت، میزان سرمایه‌گذاری در سهام است به طوری که در پرتفو این صندوق می‌توان از صفر تا ۵ درصد را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داد؛ از این رو این صندوق ریسک بسیار کمی به دارندگان واحدها متحمل می‌کند و ریسک آن حتی از صندوق‌های با درآمد ثابت نیز کمتر است.✔️صندوق کامیاب آشنا پیش‌بینی سود حداقل ۱۶ درصدی دارد که در عمل میزان سود، بیشتر از این مقدار خواهد بود. ضمن آنکه این صندوق، تقسیم سود به صورت نقدی ندارد بلکه ارزش واحدهای صندوق به صورت بالارونده خواهد بود و سود نیز از تفاوت قیمت خرید و فروش واحدها به دست می‌آید.#پذیره_نویسی


#کامیاب


#فرابورس


🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0