کامیاب

صندوق س. کامیاب آشنا-د

1402/09/15 11:00:40
پایانی:17,097
(0.12%)
آخرین:17,096
(0.11%)

تعداد معاملات:83
حجم:1.21M
ارزش معاملات:20.85B
حجم مبنا:1
15,36918,783
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
911,347,374
17,096
17,097
34,3672
1500,000
17,095
17,098
3,337,2501
1500,000
17,094
17,099
3,500,0001
1,218,532(88%)
24(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,225,525(88%)
40(98%)
169,743(12%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
162,750(12%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 868,051,733 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 523,820,023 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -