کامیاب

صندوق س. کامیاب آشنا-د

1401/05/18 17:18:12
پایانی:12,661
(0.17%)
آخرین:12,661
(0.17%)

تعداد معاملات:767
حجم:15.49M
ارزش معاملات:196B
حجم مبنا:1
11,37613,902
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12112,026,825
12,660
12,661
2,190,13423
515,000,500
12,659
12,662
1,100,78912
515,000,500
12,658
13,260
53,0001
9,143,532(59%)
228(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,588,398(43%)
174(99%)
6,355,012(41%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
8,910,146(57%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 507,746,748 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.06سرانه فروش حقیقی: 479,400,615 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.94
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -