خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/27
20:30
شرکت هلدینگ البرز | #والبر | 📆 1399/08/27 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 19,590 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 14,260 ♦️قیمت بر خالص ارزش دارا...

شرکت هلدینگ البرز | #والبر |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۷🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۹,۵۹۰🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۴,۲۶۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۷۲➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0