اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/02/15
11:21
#قتربت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شرکت قند تربت حیدریه 🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افز...

#قتربت


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شرکت قند تربت حیدریه🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ درمحل بلوار سجاد - سالن روزنامه قدس خراسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه فعلی: ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۴۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳۵۳,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال- سود انباشته : ۲۴۸,۰۰۰ میلیون ریال
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0