بتاسهم
1400/03/03
10:59
#دسبحان در مجمع دسبحان سود تقسیمی هر سهم 1680ریال معادل 90 درصد تصویب شد.

#دسبحان


در مجمع دسبحان سود تقسیمی هر سهم ۱۶۸۰ریال معادل ۹۰ درصد تصویب شد.انتهای خبر

0
0