تحلیل برای سود
1400/03/02
10:34
#وملل در اردیبهشت 3584 میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و 3767 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . فعلا تراز منفی است

#وملل در اردیبهشت ۳۵۸۴ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۳۷۶۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . فعلا تراز منفی است


انتهای خبر

0
0