کارگزاری آبان
1400/08/26
07:35
📊#آ_س_پ اطلاعیه 1400/08/25 *آ.س.پ* 12ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 47 درصد کاهش سود نسبت به ...

📊#آ_س_پ


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵


*آ.س.پ*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۷ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0