حس ششم
1400/03/29
08:54
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #تپکو با حجم ۳۱۱ میلیون سهم #وآیند با حجم ۱۷۹ میلیون سهم #وسرضوی با حجم ۶۰ میلیون سهم #وسگلستا با حجم ۳۹ می...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#تپکو با حجم ۳۱۱ میلیون سهم


#وآیند با حجم ۱۷۹ میلیون سهم


#وسرضوی با حجم ۶۰ میلیون سهم


#وسگلستا با حجم ۳۹ میلیون سهم


#ثشرق با حجم ۳۸ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0