کدال۳۶۰
1399/06/31
14:14
#وارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/01/31 (#حسابرسی_شده) (شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو)(اصلاحیه) شرکت سرمای...

#وارس


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (#حسابرسی_شده) (شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ارس صبا▪️ شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال ضرر کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل ۰٪ کاهش یافته است▪️ «وارس» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال ضرر کرده کرده است.۱۳۹۹-۰۶-۳۱ ۱۴:۱۴:۱۰ (۶۷۳۸۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0