بورس۲۴
1400/12/07
08:03
درآمد «فروژ» به ۱۵۰۰ میلیارد تومان نزدیک شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۹۰ میلیارد تومان درآمد شناسایی نمود.

درآمد «فروژ» به 1500 میلیارد تومان نزدیک شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۹۰ میلیارد تومان درآمد شناسایی نمود. هم چنین در بهمن ماه درآمد شرکت در حدود ۱۸۲میلیارد تومان بود. بررسی گزارش ۱۱ ماهه این شرکت حاکی از جهش ۱۵۸ درصدی مبلغ درآمد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ می باشد.

قر
انتهای خبر

0
0