بورس۲۴
1400/12/16
22:46
رشد ۲۱ درصدی سود «شوینده»در ۱۲ ماهه حسابرسی شده

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری حسابرسی شده را منتشر نمود.

رشد 21 درصدی سود «شوینده»در 12 ماهه حسابرسی شده

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری حسابرسی شده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده برای هر سهم ۲۸۱۴ ریال سود شناسایی کرده است.این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۳۲۱ ریال سود شناسایی کرده بود.شرکت در این مدت ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ ،۲۸۱میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.


شوینده
انتهای خبر

0
0