خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/25
19:00
شرکت سیمان فارس و خوزستان | #سفارس | 📆 1399/08/25 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 28,964 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 13,940 ♦️قیمت بر خالص ا...

شرکت سیمان فارس و خوزستان | #سفارس |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۲۸,۹۶۴🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۳,۹۴۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0