بورس امروز
1399/08/27
19:34
‌‌❇ افزایش ۱۷۴۳ درصدی سرمایه «وهور» 🔹حسابرس و بازرس قانونی با رشد ۱۷۴۳ درصدی سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور موافقت کرد. 🔗 ادامه ی مطلب....

❇ افزایش ۱۷۴۳ درصدی سرمایه «وهور»🔹حسابرس و بازرس قانونی با رشد ۱۷۴۳ درصدی سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور موافقت کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0