نوسانگیر بازار سرمایه
1400/03/03
10:14
🟢 #شگویا به رنج مثبت رسید ✳️ قدرت خریدار 2 برابر فروشنده ✳️ حجم معاملات بیشتر از 10M ✳️ ورود پول هوشمند #نبض_بازار ✅ @Navasani

🟢 #شگویا به رنج مثبت رسید✳️ قدرت خریدار ۲ برابر فروشنده✳️ حجم معاملات بیشتر از ۱۰M✳️ ورود پول هوشمند#نبض_بازار✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0