کدال۳۶۰
1400/03/04
12:17
#سقاین آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت سیمان قاین با فایل های پیوست ...

#سقاین


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سیمان قاین با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۱۷:۲۸ (۷۵۰۷۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0