کدال۳۶۰
1401/02/21
11:43
#لپیام توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 874230در تاریخ 1401/02/05 به استحضار می رسان...

#لپیام


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۷۴۲۳۰در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ به استحضار می رساند طبق دستور واحدنظارت بر ناشران بازار پایه مبنی بر افشا سوالات مطرح شده و پاسخ های مربوطه منتشر میگردد
۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۱۱:۴۴:۴۵ (۸۸۰۰۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0