کدال۳۶۰
1401/02/25
11:09
#زملارد لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير - نماد: زملارد(ملارد شير) پیرو آگهی منتشره ...

#زملارد


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر - نماد: زملارد(ملارد شیر)پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۴۰۱-۰۲-۲۵ ۱۱:۰۹:۴۴ (۸۸۱۳۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0