بورس۲۴
1401/02/29
10:35
«اپرداز» از علت تغییرات سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آتیه داده پرداز اعلام نمود شناسایی زیان کاهش ارزش پرتفوی سرمایه گذاری و شرایط نامساعد بازار سرمایه از جمله علل افت سود بوده است.

«اپرداز» از علت تغییرات سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آتیه داده پرداز اعلام نمود شناسایی زیان کاهش ارزش پرتفوی سرمایه گذاری و شرایط نامساعد بازار سرمایه از جمله علل افت سود بوده است.


.

اپ
انتهای خبر

0
0