کانال کدال
1400/03/20
15:48
📊 نماد: زشریف 📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 🏭 شرکت: کشت و صنعت شریف آباد 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دری...

📊 نماد: زشریف📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت : کشت و صنعت شریف آباد
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#زشریف #تصمیمات_مجمع ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۵:۰۴:۲۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔انتهای خبر

0
0