بورس

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,4669,43014,02514,693-
حمایت214,69315,67515,55721,714-
حمایت125,84627,81017,08826,052107,740
P33,07334,05533,07333,073-
مقاومت144,22646,19056,91140,094109,770
مقاومت251,45352,43558,44244,432-
مقاومت362,60664,57059,97551,453-

آخرین اخبار بورس

نمایش اخبار قدیمی‌تر