وپارس

بانک‌پارسیان‌

1400/05/10 18:57:30
پایانی:2,856
(4.08%)
آخرین:2,841
(3.53%)

تعداد معاملات:7,837
حجم:200M
ارزش معاملات:572B
حجم مبنا:45.64M
2,6072,881
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3160,567
2,840
2,841
1,0001
37,520
2,830
2,844
4231
1100,000
2,823
2,846
2,5001
181,829,197(91%)
1,855(99%)
حجمحقیقیتعداد
184,554,753(92%)
4,069(100%)
18,502,370(9%)
10(1%)
حجمحقوقیتعداد
15,776,814(8%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 279,948,348 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.16سرانه فروش حقیقی: 129,537,570 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8111,7881,9502,158-
حمایت22,1582,1462,0042,405-
حمایت12,4592,4362,0582,5588,178
P2,8062,7942,8062,806-
مقاومت13,1073,0843,4613,0538,280
مقاومت23,4543,4423,5153,206-
مقاومت33,7553,7323,5703,454-


آخرین اخبار وپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر