وپارس

بانک‌پارسیان‌

1400/02/27 15:09:44
پایانی:2,583
(0.7%)
آخرین:2,590
(0.97%)

تعداد معاملات:4,256
حجم:166M
ارزش معاملات:430B
حجم مبنا:49.14M
2,4372,693
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3477,244
2,581
2,589
5,5551
133,490,185
2,580
2,590
5,5001
227,944,631
2,579
2,592
62,6152
73,460,290(44%)
1,303(100%)
حجمحقیقیتعداد
146,079,768(88%)
1,491(99%)
93,045,124(56%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
20,425,646(12%)
8(1%)
سرانه خرید حقیقی: 145,623,890 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 253,067,767 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7001,6861,8362,015-
حمایت22,0152,0081,8862,244-
حمایت12,3002,2861,9362,3867,644
P2,6152,6082,6152,615-
مقاومت12,9002,8863,2352,8447,758
مقاومت23,2153,2083,2852,986-
مقاومت33,5003,4863,3363,215-


آخرین اخبار وپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر