قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

1399/12/07 01:16:28
پایانی:26,359
(-0.01%)
آخرین:25,837
(-1.99%)

تعداد معاملات:2,059
حجم:7.45M
ارزش معاملات:196B
حجم مبنا:1.83M
25,83727,945
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
25,837
376,35016
000
26,000
5511
000
26,100
1,0001
7,326,913(98%)
739(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,914,504(79%)
754(100%)
129,160(2%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,541,569(21%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 261,339,783 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.26سرانه فروش حقیقی: 206,764,470 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
17
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,5422,9446,75913,771-
حمایت213,77112,9728,03219,601-
حمایت119,80418,2069,30323,20377,511
P29,03328,23429,03329,033-
مقاومت135,06633,46842,37034,86379,614
مقاومت244,29543,49643,64138,465-
مقاومت350,32848,73044,91444,295-


آخرین اخبار قشیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر