آتيمس

صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س

1401/05/21 13:38:23
پایانی:194,096
(0.18%)
آخرین:193,330
(-0.2%)

تعداد معاملات:5
حجم:2,007
ارزش معاملات:389M
حجم مبنا:1
174,357213,103
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,824
193,228
194,180
562
15,000
192,262
194,194
3,4612
15,000
191,296
195,160
5,0001
1,831(91%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
258(13%)
4(80%)
176(9%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
1,749(87%)
1(20%)
سرانه خرید حقیقی: 177,694,888 تومانقدرت خرید حقیقی: 14.19سرانه فروش حقیقی: 12,519,192 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.07
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -