آتیمس

صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س

1402/09/05 14:22:52
پایانی:284,975
(0%)
آخرین:284,927
(-0.01%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
256,478313,472
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
285,186
287,825
1081
22,425
285,185
288,051
2,5292
33,363
283,752
289,484
3,5303
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -