آگاس

صندوق س.هستی بخش آگاه-س

1402/09/15 10:42:50
پایانی:130,512
(-0.1%)
آخرین:130,200
(-0.33%)

تعداد معاملات:1,125
حجم:2.61M
ارزش معاملات:341B
حجم مبنا:1
117,579143,707
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1106
130,190
130,214
5,8121
148
130,146
130,215
1,1292
150
130,145
130,450
3782
1,788,982(68%)
203(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,988,310(76%)
277(100%)
836,215(32%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
636,887(24%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,150,165,609 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.23سرانه فروش حقیقی: 936,817,020 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -