فرابورس

فرابورس ایران

1399/12/09 12:29:26
پایانی:33,825
(-0.06%)
آخرین:33,170
(-1.99%)

تعداد معاملات:67
حجم:45,885
ارزش معاملات:1.52B
حجم مبنا:1.47M
33,17035,876
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
31,800
33,170
6,219,281702
000
33,171
1,5024
000
33,174
2,5972
45,285(100%)
54(100%)
حجمحقیقیتعداد
45,285(100%)
5(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 28,366,020 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.09سرانه فروش حقیقی: 306,353,025 تومانقدرت فروش حقیقی: 10.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
17
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,4688,38112,62021,034-
حمایت221,03419,99014,03427,511-
حمایت127,42625,33915,44731,514101,454
P37,99236,94837,99237,992-
مقاومت144,38442,29752,18844,469102,338
مقاومت254,95053,90653,60148,472-
مقاومت361,34259,25555,01554,950-


آخرین اخبار فرابورس

نمایش اخبار قدیمی‌تر