فرابورس

فرابورس ایران

1400/07/04 04:49:24
پایانی:35,059
(-4.1%)
آخرین:34,732
(-5%)

تعداد معاملات:1,361
حجم:2.24M
ارزش معاملات:77.98B
حجم مبنا:2.73M
34,73238,388
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1286
34,732
34,732
20,176,8052,552
000
34,733
44,11114
000
34,734
8,1602
2,045,314(91%)
1,184(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,245,314(100%)
46(100%)
200,000(9%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,563,060 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.04سرانه فروش حقیقی: 1,711,270,946 تومانقدرت فروش حقیقی: 28.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-2,457-745,7276,761-
حمایت26,7617,9537,66215,625-
حمایت120,74623,1309,59521,101104,196
P29,96531,15729,96529,965-
مقاومت143,95046,33459,86838,829104,196
مقاومت253,16954,36161,80144,305-
مقاومت367,15469,53863,73753,169-


آخرین اخبار فرابورس

نمایش اخبار قدیمی‌تر